Tisztelt Érdeklődő!

Köszöntjük oldalunkon!

Az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály Köznevelési Információs Rendszerek Osztálya látja el a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 82. §-a valamint, a 15/2015. (III.13.) EMMI rendelet alapján az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékkel, az Országos köznevelési szakértői névjegyzékkel, valamint az Nkt. 61. § (4a) bekezdésének valamint a 48/2012. (XII. 12) EMMI rendelet (1)-(2) bekezdésének felhatalmazása alapján az Országos szaktanácsadói névjegyzékkel (továbbiakban: névjegyzék) kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, a névjegyzékek vezetését.

Tartalomjegyzék:

 1. Keresés a névjegyékeken
 2. Érettségi vizsgaelnöki névjegyzék – információ, bejelentkezés/regisztráció
 3. Szakértői névjegyzék – információ, bejelentkezés/regisztráció
 4. Szaktanácsadói névjegyzék – információ, bejelentkezés/regisztráció

I. A jegyzékek publikus (nyilvántartottak) adatait ide kattintva tekintheti meg:

Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék Országos köznevelési szakértői névjegyzék Országos szaktanácsadói névjegyzék

II. Az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken az vehető nyilvántartásba/illetve annak újítható meg a nyilvántartása, aki megfelel a pályázati feltételeknek.

Az érettségi vizsgaelnöki pályázat benyújtásának kötelező mellékletei a kérelem/adatlap kitöltésén túl:

 1. A pályázó legalább 10 év középiskolai pedagógus-munkakörben vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatói munkakörben szerzett gyakorlatiidő-igazolás
 2. Igazolás arról, hogy büntetlen előéletű, nem áll a köznevelési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 3. A vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészítésre és továbbképzésre vonatkozó feltételek teljesülését igazoló tanúsítvány/ igazolás/leckekönyv másolta
 4. A pályázat díjának átutalásáról szóló bizonylat másolata (15 000 forint – számlaszám: 10032000-00282637-00000000)
 5. Az adatkezelési nyilatkozat
 6. A főiskolai és/vagy egyetemi szintű oklevél másolata

Részletes tájékoztatást a lenti linkeken talál:
Általános tájékoztató, letölthető mintadokumentumok
Részletes pályázati kiírás

Regisztráció/Bejelentkezés az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe

III. Az Országos köznevelési szakértői névjegyzéken általánosságban az vehető nyilvántartásba aki:

 1. Büntetlen előéletű, nem áll a köznevelési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 2. Felsőfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel
 3. Pedagógus vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év szakmai gyakorlattal rendelkezik
 4. Pedagógus szakvizsgával rendelkezik
 5. Pedagógus-munkakört tölt be, vagy a pedagógus-munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszűnése óta öt évnél kevesebb idő telt el

Részletes tájékoztatást a lenti linkeken talál:
Általános tájékoztató
Bejelentés feltételei, mintadokumentumok
Engedélyezés feltételei, mintadokumentumok

Regisztráció/Bejelentkezés az Országos köznevelési szakértői névjegyzékbe

IV. Az Országos szaktanácsadói névjegyzéken általánosságban az vehető nyilvántartásba aki:

 1. Büntetlen előéletű, nem áll a szaktanácsadói tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 2. Pedagógus-szakvizsgával rendelkezik
 3. Az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, köznevelési intézményben pedagógus munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot vagy nemzetiségi nevelés-oktatásban pedagógus munkakörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot, továbbá bármilyen köznevelési intézményben további ötéves szakmai gyakorlatot szerzett

Részletes tájékoztatást ezen a linken talál: Részletes tájékoztatás, mintadokumentumok

Regisztráció/Bejelentkezés az Országos szaktanácsadói névjegyzékre